Velkommen til den juridiske tipskupon.


Du kan teste din juridiske viden ved at besvare nedenstående 13 spørgsmål. Der skal indtastes et svar på alle spørgsmål, hvis sværhedsgrad er meget forskellig.

Hvis du får 13 rigtige, kan du som gevinst vælge mellem

1. Et gratis årsabonnement for 1 bruger på www.synopsis.dk  

2. En gratis formular efter eget valg fra www.familieadvokaten.dk 

Du kan kun vinde een gang. God fornøjelse!

Spørgsmål 1:
Ugifte samlevende får indbyrdes arveret ifølge loven
aldrig    
når de har boet sammen i 2 år.    
når de har boet sammen i 5 år.    

 

Spørgsmål 2:
Ugifte samlevende, som har boet sammen i mere end 2 år, kan i 2017 afgiftsfrit give hinanden gaver på op til
22.000 kr.    
61.500 kr.    
62.900 kr.    

 

Spørgsmål 3:
Mogens dør d. 01.12.2016. Han efterlader sig sin samlever gennem 12 år, Lise, og fællesbarnet Ole på 9 år. Han har på sin kapitalpension på 300.000 kr. i Nordea i 2002 indsat sine "nærmeste pårørende" som begunstiget. Hvem skal have beløbet?
Lise    
Ole    
Lise får 50% og Ole får 50%    

 

Spørgsmål 4:
Mads dør d. 01.12.2016. Han har på sin gruppelivsforsikring i ALKA indsat sin samlever gennem 12 år, Else, som begunstiget. Han efterlader sig desuden fællesbarnet Kim på 9 år. Forsikringssummen er på 300.000 kr. og hans dødsbo udgør 60.000 kr., når alt er betalt. Hvor meget kan Kim maximalt få udbetalt?
Else får 300.000 kr. Kim får 60.000 kr.    
Else får 270.000 kr. Kim får 90.000 kr.    
Else får 150.000 kr. Kim får 210.000 kr.    

 

Spørgsmål 5:
Morten dør d. 03.02.2017. Han efterlader sig sin hustru Jytte og fællesbarnet Niels på 14 år. Fællesformuen udgør 740.000 kr. - efter at al gæld er betalt. Jytte får ikke udbetalt pensioner og forsikringer efter Mortens død. Morten har ikke oprettet testamente. Hvorledes skal boet deles?
Jytte får 370.000 kr. Niels får 370.000 kr.    
Jytte får 555..000 kr. Niels får 185.000 kr.    
Jytte får 740.000 kr. Niels får  0 kr.    

 

Spørgsmål 6:
Et løfte er bindende for løftegiveren,
når det er afsendt    
når det er kommet frem til modtageren    
når det er kommet til modtagerens kundskab    

 

Spørgsmål 7:
Et påbud, f. eks. en opsigelse, er bindende for modtageren,
når det er afsendt    
når det er kommet frem til modtageren    
når det er kommet til modtagerens kundskab    

 

Spørgsmål 8:
Kurt boede i 1906-2006 i London. I 2002 blev han gift i Paris med sin kollega Anne. I 2006 flyttede ægtefællerne til Århus, og de blev skilt i marts 2017. De er begge danske statsborgere. Efter hvilket lands formueordning skal deres bo deles?
Dansk ret    
Engelsk ret    
Fransk ret    

 

Spørgsmål 9:
Anders og Lone bliver skilt i februar 2017 efter 12 års ægteskab. Der er formuefællesskab i ægteskabet. En ejerlejlighed, som tilhører dem i lige sameje, sælges og indbringer et nettoprovenu på 320.000 kr. Anders har en gæld på 200.000 kr. Hvad har de hver i nettoformue, når fællesboet er delt efter gældende ret, hvis der ikke er øvrige aktiver og passiver?
Anders har 40.000 kr. og Lone har 80.000 kr.    
Anders har 60.000 kr. og Lone har 60.000 kr.    
Anders har 80.000 kr. og Lone har 40.000 kr.    

 

3

Spørgsmål 10:
Jens og Birthe blev gift d. 24.11.2016. Birthe ejer et ubehæftet sommerhus, som hun har arvet efter sine forældre som fuldstændigt særeje. Jens har en restskat for 201550.000 kr. og for 201630.000 kr. Efter at SKAT forgæves har forsøgt udpantning for restskatterne hos Jens, ønsker SKAT nu at gøre udlæg i Birthes sommerhus. Dette kan ske for
0 kr.    
30.000 kr.    
80.000 kr.    

 

Spørgsmål 11:
Torben og Lone blev gift i 1993. De har ifølge en tinglyst ægtepagt aftalt, at 90% af deres respektive nettoformuer skal tilhøre dem som fuldstændigt særeje og 10% skal tilhøre dem som fælleseje. Torben ejer familiens bolig. Torbens samlede nettoformue udgør 1.200.000 kr. Skal Lone samtykke til salg af familiens bolig?
Ja.    
Ja, hvis friværdien er under 120.000 kr.    
Nej.    

 

Spørgsmål 12:
Efter en færdselsulykke i 2005 fik Jesper udbetalt 100.000 kr i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og 300.000 kr i erstatning for tab af erhvervsevne. Hele erstatningen blev straks investeret i obligationer, som ved skilsmissen i 2017 har en værdi på 480.000 kr. Hvor meget kan Jesper udtage forlods på skiftet?
300.000 kr.    
400.000 kr.    
480.000 kr.    

 

Spørgsmål 13:
Frode og Lene har forud for vielsen i 1992 ved tinglyst ægtepagt aftalt, at alt, hvad de hver for sig ejer og fremtidigt erhverver, skal tilhøre dem som skilsmissesæreje. Frode dør i 2016, og han efterlader sig et særbarn Sofie. Frode efterlader sig aktiver for 500.000 kr. og gæld på 800.000 kr. Lenes nettoformue ved dødsfaldet udgør 1.200.000 kr. Der er ikke oprettet testamente. Hvor meget arver Sofie?
0 kr.    
150.000 kr.    
300.000 kr.