Din mening

Du kan her tilkendegive din mening om forskellige spørgsmål. Hvert spørgsmål kan kun besvares een gang.


Bør arv og gaver deles ved separation eller skilsmisse, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet?

Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Bør advokaters eneret til at føre retssager for andre afskaffes?

Bør der indføres en specialistanerkendelse for advokater?

Hvilket arbejde har du?

Hvilke dele af www.synopsis.dk benytter du mest?

Hvor ofte besøger du www.synopsis.dk?