Erhvervsret

Generelt

Agenter og forhandlere

Covid-19

Det centrale virksomhedsregister

Drift af virksomhed

E-handel

Ejendomsformidling

Ejendomsinvestering

Erhvervsfremme

Erhvervsservice

Erhvervsdrivende virksomheder

Etablering af virksomhed

Etablering i udlandet

Fyrværkeri

Handel med brugte genstande

Hjemmeservice

Joint ventures

Juridisk rådgivning

Konkurrenceret

Lukkeloven

Management buy out

Markedsføringsret

Overdragelse af virksomheder

Pakkerejser

Pantelånervirksomhed

Restaurations- og hotelvirksomhed

Spil

Turisme

Udlandsnyt

Vækstfonden

Ædle metaller

Øresundsregionen


Generelt

Bøger

Artikler

Bøger

Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff: Finans & Kredit (erhvervsfinansieringsret med eksempler), 1. udg., 1992, GadJura. Anmeldt af Kim Jybæk i UfR 1993 B.167-168.

Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff: Industriministeriets Erhvervsankenævn, 1994, GadJura.

Niels Gangsted-Rasmussen: Sådan får du en sponsor, 1. udg., 1995. Gyldendals Forlag.

Vagn Greve og Lars Bo Langsted: Hovedlinier i erhvervsstrafferetten, 4. udg., 1996, DJØF.

Vagn Greve: Kriminalitet i erhvervslivet, 1. udg., 1989, DJØF.

Red. Børge Dahl og Ruth Nielsen: New Directions in Business Law Research, 1. udg., 1996, GadJura.

Jens Birkmose, Oluf Olsen, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk: Erhvervsrettens grundregler - nationalt og internationalt, 5. udg., 1997, Forlaget Birkmose. (Lærebog med en pædagogisk gennemgang af de væsentligste retsområder fra aftaleret til varemærkeret).

Leif Gustafsson (ed): Busines Laws in the Nordic countries - Legal and Tax Aspects, 1998, 600 sider, Kluwer International, Norstedts Juridik. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1998 B.297/2-298.

Agnete Raaschou-Nielsen og Nicolia J. Foss: Indledning til rets- og kontraktsøkonomi, 1. udg., 1997, 110 sider.

Børge Dahl: Erhvervsretlige Materialesamling, 7. udg., 1999, 316 sider, Handelshøjskolens Forlag.

Per Mogensen: Lovsamling 1999 til Dansk & International Erhvervsret, 7. udg., 1999, 312 sider, DJØF.

Per Mogensen: Studiemateriale til Dansk & International Erhvervsret, 7. udg., 1999, 328 sider, DJØF.

Sten Bønsing: Brancheregler og Brancheproces, 1. udg., 2001, 431 sider. DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.70-71. og af Jon Stokholm i UfR 2002 B.404-406.

Per Mogensen & Henrik Skov Thorsted (red.): Lovsamling 2004 - Erhvervsret, 11. udg., 2004, 280 sider, DJØF

Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Hans Helge Beck Thomsen: Finansjura - Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret, 1. udg. 2004, 905 sider, DJØF

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind, Peter Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsjura for den finansielle sektor, 1. udg. aug. 2006, 600 sider, Forlaget Pejus. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.23.

Erik Werlauff (red.), Charlotte Bagger-Tranberg, Louise Faber, Lone L. Hansen, Nina von Hielmcrone, Thomas Rønfeldt og Trine Schultz: Erhvervsjuras Basisbog, 1. udg., sept. 2007, 659 sider, DJØF, anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2008 B.25. Hele bogen kan læses her

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind, Peter Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsjuridisk lærebog, 1. udg., 2008 594 sider, Forlaget Pejus

Henrik Kure: Erhvervsret kompendium, 1. udg., nov. 2009, 347 sider, Thomson Reuters

John Elling, Peter Møgelvang-Hansen & Lynn M. Roseberry: Virtuel Erhvervsret Online, DJØF

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind, Peter Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsjura for den finansielle sektor, 3. udg., 2010, 572 sider, Forlaget Pejus. 1. udg. 2006 er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.23.

Bent Iversen og Lars Lindencrone Pedersen: Danish Business Law, 5. udg., maj 2012, 581 sider, DJØF. 1. udg., 1998, er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B.323 og af John Peter Andersen i R&R nr. 11/1998 p.39-40.

Gerlinde Berger-Walliser (red.) og Kim Østergaard (red.): Proactive Law in a Business Environment, 1. udg., okt. 2012, 304 sider, DJØF

David Frydlinger: Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser, Stockholm 2012, 255 sider, Norstedts Juridik, Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2013 B.72-73

Gerlinde Berger-Walliser, Kim Østergaard: Proactive Law in a Business Environment, 1. udg., 2012, 303 sider, DJØF

Peter Møgelvang-Hansen (red.): Commercial and Economic Law in Denmark, 1. udg., 2014, 238 sider, DJØF

Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe, Anne Mette Bryde Nibe, Bjarke Tinten og Lars Bo Langsted (red.): Erhvervsjura videregående uddannelser, 5. udg., 2015, 694 sider, Hans Reitzels Forlag

Kennet Fischer Föh, Anne Mette Bryde Nibe, Bjarke Tinten, Tom Bramminge Christensen og Lars Bo Langsted (red.): Erhvervsjura - for marketing og service, 4. udg. 2015, 392 sider, Hans Reitzels Forlag

Peter Arnt Nielsen (ansv. red.), Peter Koerver Schmidt (ansv. red.) & Katja Dyppel Weber (ansv. red.): Erhvervsretlige emner, 1. udg., 2015, 385 sider, DJØF.

Skatteretlig omgåelse - af Jane Bolander
What is an »Undertaking« in EU Competition Law? – af Jens Fejø
Action Research and Efficient Maritime Transport Contract Negotiation - af Jonatan Echebarria Fernández
Offentlighed omkring identiteten af deltagerne i personselskaber efter dansk ret – af Søren Friis Hansen
Remedying Political Risk in Public-Private Contracts – From a Perspective of Danish and French Administrative Contract Law – af Marie-Louise Holle
New EU Logo for Online Pharmacies – Is it geared to serve its Purpose? - af Vishv Priya Kohli
Rules of Misrepresentation in Insurance Contract Law – af Henrik Lando
The Rome I Club – Law Applicable to the Contract in Swiss Law and in the Law of the European Union, China, Japan and Russia – af Ole Lando Principperne i konkurslovens § 137 uden for konkurs – Hallo, er der nogen hjemme(l)? – af Troels Michael Lilja
Separation af pant i konkurs - af Patrik Lindskoug
The Interface between Competition Law and Standard Essential Patents – Some Early Comments on the Huawei Case – af Björn Lundqvist
Modelloven om voldgift og foreløbige retsmidler - af Peter Arnt Nielsen
Ryanair-sagen – som eksempel på retskildeudviklingen i dansk arbejdsret i EU-kontekst - af Ruth Nielsen
German versus Danish Corporate Law – A Comparative Study of Corporate Board Structure – af Georg Ringe
Profiling in the Present and New EU Data Protection Frameworks - af Andrej Savin
Begrænsning af aftalefriheden i offentlige K03-aftaler – En analyse af det dobbelthaltende retsforhold - af Henriette S.G.T. Schleimann
Den skatteretlige behandling af stiftere af trusts – En analyse af ligningslovens § 16 K – af Peter Koerver Schmidt
Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte - af Michael Tell
Danish Public-Private Partnerships in a Comparative Perspective – af Christina D. Tvarnø
Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed eller ej? – Fradrag for fysiske personers tab på finansielle kontrakter - af Katja Dyppel Weber
Endnu en omgang i ringen for voldgiftsundtagelsen i Domsforordningen - af Ph.d.-stipendiat Louise Hauberg Wilhelmsen

Bjarke Tinten, Bo Stærke Jensen, Kasper Lykkegård og Kennet Fischer Föh: Erhvervsjura opgave- og materialesamling, 1. udg., aug. 2017, 208 sider, HRF

Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe, Bjarke Tinten og Lotte Mohr Dupont-Mersing: Erhvervsjura Lovsaming 2017-18, 5. udg., aug. 2017, 277 sider, HRF

Børge Dahl: Erhvervsjura, 14. udg., aug. 2017, 579 sider, DJØF

Vishv Priya Kohli (red) og Peter Arnt Nielsen (red): Erhvervsretlige emner 1917-2017, 1. udg., nov. 2017, 294 sider, DJØF

Konkurrenceretten i 100 år – af Jens Fejø 
Hundred Years of Labour Law – af Ruth Nielsen 
Alf Ross and the Functional Analysis of Law – af Henrik Lando 
Danmark og international handelsret 1917-2017 – af Peter Arnt Nielsen 
Aftaler og handelsvidenskab – 100 år med aftaleloven og CBS – af Christina D. Tvarnø 
Grundtræk af Aktieselskabsloven af 1917 i nordisk perspektiv – af Søren Friis Hansen 
Indkomstbeskatning – Væsentlige lovgivningsmæssige ændringer gennem de seneste 100 år – af Jane Bolander 
Aspects of Danish International Insolvency Law 1917-2017 – af Patrik Lindskoug 
100 Years of Telecommunications Regulation – The Changing Paradigm – af Andrej Savin 
Aktieselskabsloven 100 år – Syv særlige selskabsretlige sager fra 1917 – af Troels Michael Lilja 
Mere end 100 år med lønudgifter i den danske indkomstbeskatning – fradrag eller ej? – af Michael Tell 
Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster og deres historiske udvikling – af Peter Koerver Schmidt 
The Danger of Misinterpreting Economic Measuring Rod in Commercial Law Making – What lawmakers got from 100 years of law & economics and the future needs – af Kalle J. Rose 
Overregulering af OPP i Danmark – En analyse af den offentligretlige ramme for offentlige-private partnerskaber – af Sarah Maria Denta

Lars Bo Langsted: Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser, 3. udg., juni 2018, 640 sider, Hans Reitzels Forlag

Lars Bo Langsted: Erhvervsjura - for marketing og service, 4. udg., juni 2018, 394 sider, Hans Reitzels Forlag

Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten og Lotte Mohr Dupont-Mersing: Erhvervsjura Lovsamling 2018-2019, 6. udg., 2018, 848 sider, Hans Reitzels Forlag

John Elling: Bestå erhvervsretten!, 5. udg., aug. 2018, 368 sider, Ex Tuto Publishing.

Børge Dahl: Erhvervsretlige love 2019, 41. udg., 2019, 616 sider, DJØF.

Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktret, 6. udg., 2020, 264 sider, DJØF

Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen: Dansk Erhvervsret - en Lærebog, 15. udg., maj 2020, 677 sider, DJØF

Artikler

Bjarne Bang Christensen i JUR 1992.422-428: Ny lov om eksportkredit.

Henrik Torp i ADV 1994.25: Klippekort til rådgivning (om tilskudsordningen for rådgivning til iværksættere).

Camilla C. Collet i Justitia nr.5/1996: Den kommercielle ytringsfrihed.

Birgitte Wendelboe i Ejendomsmægleren nr. 9/1998 p. 10-11: Energibesparelse i erhvervslivet og tilskudsmuligheder.

Kenneth Haar Sørensen i Lov & Ret nr. 6/1998 p. 31-34: Barbie stærkere end Folketinget? (Om den Multilaterale Aftale om Investeringer)

ADV 2002.150-151: Responsa fra Handelskammeret (januar 2001 - april 2002).

Christen Boye Jacobsen i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 459-486: Erhvervsrettens udvikling 1973-2002: fra askepot til et blomstrende fag.

Jan Wie i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 7: Dorte Fals fik årets Lloyd's pris. (Studievært hædret for succesfuld formidling af vanskeligt stof.)

Jakob Holm i Signatur nr. 1/2012 p. 14-15: Arne Lenstrup – millionærrådgiveren (Et interview med Arne Lenstrup om hans arbejde som rådgiver for lottomillionærer for Danske Spil).

Nicholas Symes i UfR 2012 B.73-79: Vin i dansk ret (Artiklen gennemgår de retsregler, der finder anvendelse på dansk vindyrkning og produktion.)

Tanja Jørgensen i UfR 2013 B.119-126: Retssikkerhed i Finanstilsynet.

Fra "passivt" at påse overholdelsen af lovgivningen er Finanstilsynet blevet til en (pro)aktiv aktør med større indflydelse på, hvordan finansielle virksomheder indretter deres virksomhed og agerer over for kunder. Ændringerne er sket i lyset af den finansielle krise og ønsket om finansiel stabilitet. I nogle situationer giver tiltagene anledning til at overveje, hvorvidt hensynet til retssikkerhed varetages i tilstrækkelig grad.

R&R nr. 6/2017 p. 92-94: Aktuel erhvervsjura

R&R nr. 8/2017 p. 66-71: Aktuel erhvervsjura

 Peter Bay Kirkegaard i R&R nr. 10/2019 p. 60-74: Handelskrigen mellem USA og Kina - konsekvenser og muligheder set fra dansk erhvervslivs perspektiv


Covid-19

Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19, jf. lov nr. 572 af 05.05.2020 (ophæves d. 05.05.2021)

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19, jf. lov nr. 264 af 24.03.2020

Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v., jf. lov nr. 211 af 17.03.2020

Bekg. nr. 1178 af 27.07.2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 1170 af 14.07.2020 om en ny midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 1169 af 14.07.2020 om en ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 1168 af 14.07.2020 om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 1167 af 14.07.2020 om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 1149 af 06.07.2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 1135 af 03.07.2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 1134 af 02.07.2020 om kompensation for faste omkostninger på Erhvervsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 1133 af 02.07.2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Erhvervsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 1116 af 02.07.2020 om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 1033 af 29.06.2020 om kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 1032 af 29.06.2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 1028 af 29.06.2020 om kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 1027 af 29.06.2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 925 af 21.06.2020 om kompensation for faste omkostninger på Miljø- og Fødevareministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 924 af 21.06.2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Miljø- og Fødevareministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 895 af 16.06.2020 om kompensation for faste omkostninger på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 890 af 17.06.2020 om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 836 af 11.06.2020 om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger

Bekg. nr. 792 af 08.06.2020 om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger

Bekg. nr. 623 af 13.05.2020 om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs (Ophæves d. 01.01.2022)

Bekg. nr. 621 af 14.05.2020 om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 603 af 09.05.2020 om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 (Ophæves d. 31.03.2021)

Bekg. nr. 574 af 05.05.2020 om kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 (Gældende til og med d. 08.07.2020)

Bekg. nr. 573 af 05.05.2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19

Bekg. nr. 556 af 30.04.2020 om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekg. nr. 223 af 17.03.2020 om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Vejledning nr. 9408 af 27.06.2020 om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for faste omkostninger på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Ansøgningsfrist d. 31.08.2020)

Det centrale virksomhedsregister

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekg. nr. 1052 af 16.10.2019

Bekg. nr. 1267 af 02.12.2014 om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekg. nr. 766 af 07.10.1999 om ikrafttræden af lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Trådt i kraft d. 18.10.1999.

Birgitte Sølvkær Olesen i INSPI nr. 1/1997 p. 39-41: Det centrale Virksomhedsregister - nyt registreringssystem af virksomheder.

Søren Schiønning i ADV 2000.100-101: Anvendelse af CVR-registeret.

Marit Wenda Kjørsvik i NTS nr. 4/2009 p. 39-45: EU-Kommissjonens grønnbok om samarbeid mellom foretaksregistre. (Vedrørende baggrund og formål for grønbogen om samarbejde mellem virksomhedsregistre. Om den nuværende tilstand og aktuelle udfordringer.


Erhvervsfremme

Lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekg. nr. 114 af 06.02.2020

Lov om erhvervsfremme, jf. lov nr. 1518 af 18.12.2018

Bekg. nr. 1148 af 06.07.2020 om garantiordning i EKF for udlån til små og mellemstore virksomheder

Bekg. nr. 1113 af 02.07.2020 om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder

Bekg. nr. 985 af 25.06.2020 om støtte til små slagterier

Bekg. nr. 624 af 13.05.2020 om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet (Ophæves d. 01.01.2022)

Bekg. nr. 1810 af 30.12.2018 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Bekg. nr. 1808 af 28.12.2018 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bekg. nr. 1806 af 28.12.2018 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Bekg. nr. 1589 af 18.12.2018 om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Etablering i udlandet

Jan Hinze: Spaniensdanskeren, 4. udg., 1989

Marie Louise Flach de Neergaard og Arne Høiriis Frandsen: Japansk erhvervsjura, 1. udg., 1992, DJØF.

Torsten Hvidt i UfR 1974 B.137-149: Etablering af danske virksomheder i Tyskland.

Tom Lattrup-Pedersen i UfR 1987 B.145-155: Etablering af joint ventures i Kina.

Henrik Ling i UfR 1987 B.258-260: Mere om joint ventures i Kina.

Thomas Salicath i Lov & Ret nr. 3/1992 p. 9-13: Investering i de tidligere sovjetrepublikker.

Svend Aage Laursen og Jørgen Lægaard i INSPI nr. 2/1995: Opstart i Balticum.

Hans Henrik Tausen i ADV 1996.54-57: Virksomhedsetablering i Polen.

Karsten Hansen i ADV 1996.105-106: Mange vil etablere sig i Frankrig.

Thomas Salicath i R&R nr. 8/1998 p. 7-12: Etablering i Rusland - særlige karakteristika ved de forskellige etableringsformer.

Johnny Guldborg Jensen i R&R nr. 8/1998 p. 14-20: Regnskabsaflæggelse i Rusland.

Søren Næsborg Jensen og Jacob Andersen i R&R nr. 8/1998 p. 21-25: Dansk/russiske skatterelationer.

Lars Stoltze og Nikolaj F. Linneballe i R&R nr. 11/1999 p. 29-34: Etablering i Kina - hovedtræk af etableringsformer og selskabsbeskatning.

Asger Mosegaard Kelstrup i INSPI 07-08/2005 p. 8-10: Skattemæssige risici ved etablering i Kina.

Maria Aggerholm og Diana Mønniche i INSPI 07-08/2005 p. 12-14: Moms- og toldmæssige overvejelser ved etablering i Kina.

Thomas Harr i INSPI 07-08/2005 p. 17-19: Kina i den globale økonomi –danske virksomheders muligheder.

Jakob Kjeldsen i INSPI 07-08/2005 p. 20-27: Forretningsmæssige overvejelser ved etablering af datterselskab i Kina.

Lotte Nørgreen i INSPI 07-08/2005 p. 32-37: ”Det er første gang, jeg nogen sinde taler med en udlænding”, sagde den unge kineser…

Peter Ølbye i INSPI 07-08/2005 p. 38-41: Erfaringer med dansk etablering i Kina.

Peter Lyck i INSPI 07-08/2005 p. 42-45: Juridiske overvejelser ved etablering i Kina.

Kim Hundevadt i INSPI 07-08/2005 p. 46-51: Den kinesiske drøm.

Karsten Engsig Sørensen i ET nr. 2/2006 p. 110-121: Selskabers mobilitet.

Om selskabers mulighed for mobilitet inden for EU. På baggrund af EF-domstolens praksis drøftes muligheder for forlæggelse af faktisk hovedsæde, hindringer for grænseoverskridende fusioner og andre selskabsomdannelser og byrdefulde selskabsretlige regler i medlemsstaterne. Muligheden for mobilitet på baggrund af harmoniseringsreglerne beskrives gennem en drøftelse af SE-selskaber, det 10. selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusioner og et varslet 14. selskabsdirektiv om forlæggelse af hjemsted. Forfatteren konkluderer, at mobiliteten er øget betydeligt de senere år, mens mobiliteten ind i Danmark dog stadig er begrænset.

Anne-Mette Elkjær Andersen i NTS nr. 3/2007 p. 90-105: Om etablering af datterselskaber i USA – i et nordisk perspektiv.

Om forskellige muligheder for etablering, hvoraf etablering ved et datterselskab er artiklens egentlige emne. Om valg af stat og selskabsform. Omtale af praktiske forhold i forbindelse med stiftelsen, af ledelsesstrukturen og af krav vedrørende kapital og aktier. Om valg af navn, skattemæssige forhold og administrationen af selskabet.

Handel med brugte genstande

UfR 2001.2038 HD: Københavns politis pålæg om ophør med salg af brugte genstande i stormagasinet Illum gyldigt, da der ikke var tale om særskilte forretningslokaler.

Fyrværkeri

Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekg. nr. 2 af 03.01.2019

Hjemmeservice

Lov nr. 1175 af 19.12.2003 ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe m.v.)

Lov om hjemmeservice, jfr. lovbekg. nr. 39 af 23.01.2004

Bekg. nr. 1180 af 12.12.2003 om hjemmeservice

Joint ventures

Karsten Engsig Sørensen: Joint ventures - Struktur og regulering, 1. udg., nov. 2006, 758 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i ET nr. 1/2007 p. 62-73 (Anmeldelse af forfatterens doktordisputats om konkurrenceretlige og selskabsretlige aspekter ved joint ventures. Anmelderen finder afhandlingen helstøbt og informativ og fremfører, at den vil have stor interesse for såvel retsteoretikere som erhvervsjuridiske rådgivere, m.v.) Yderligere anmeldt af Jan Schans Christensen i UfR 2008 B.292/2. (Anmelderen finder, at bogen vil kunne være til nytte for både teoretikere og praktikere.)

Management buy out

Poul Erik Vennekilde og Poul Erik Grüning i R&R nr. 3/1998 p. 7-13: Management buy out - en betydningsfuld mulighed for overdragelse af virksomheder.

Jens Sejer Pedersen og Knud Legaard i R&R nr. 3/1998 p. 14-22: Strukturering af et management buy out. - Udvalgte skattemæssige og finansielle problemstillinger.

Mogens Gyde i R&R nr. 3/1998 p. 23-29: Jeg vil bestemme - derfor vil jeg ikke være direktør i et datterselskab.

Jens Chr. Hesse Rasmussen i R&R nr. 3/1998 p. 30-39: Management buy out - særlige juridiske problemstillinger.

Pantelånervirksomhed

Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, jf. lov nr. 216 af 17.02.2014

Lars Henrik Gam Madsen i JUR 2014.212-218: Pantelånere – og det, der ligner

Spil

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, jf. lovbekg. nr. 1532 af 19.12.2017

Spilleloven - Lov om spil, jf. lovbekg. nr. 1494 af 06.12.2016

Pokerloven - Lov om offentligt hasardspil i turneringsform, jf. lovbekg. nr. 83 af 22.01.2016

Bekg. nr. 1290 af 29.11.2019 om landbaserede kasinoer

Bekg. nr. 1288 af 29.11.2019 om almennyttige lotterier

Bekg. nr. 1276 af 29.11.2019 om online væddemål

Bekg. nr. 1275 af 29.11.2019 om landbaserede væddemål

Bekg. nr. 1274 af 29.11.2019 om onlinekasino

Bekg. nr. 1262 af 29.11.2019 om gebyrbetaling til Spillemyndigheden

Turisme

Lov om Visitdenmark, jf. lovbekg. nr. 243 af 15.03.2019

Lov om dansk turisme, jf. lovbekg. nr. 242 af 15.03.2019

Ædle metaller

Lov om ædle metaller og konfliktmineraler, jf. lovbekg. nr. 798 af 09.06.2020

Bekg. nr. 934 af 23.06.2020 om anmeldelse, registrering, stempling af og kontrol med varer af ædle metaller

Øresundsregionen

Claes Nilas i ADV 2004.182-184: Potentialet Øresundsregionen - udnyt det bedste af to verdener.

Simon Sørensen i ADV 2004.253-255: Øresundsregionen - udnyt det bedste af to verdener.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

09-02-20