International ret

Andre landes ret

Folkeret

Komparativ ret

International arbejdsret

Internationale bekendtgørelser

International handel

International køberet

International privatret

International procesret

International skatteret

International strafferet

International voldgift

Internationale ægteskabssager

Ulandsbistand


Internationale bekendtgørelser

BKI nr. 1 af 10.02.2021: Bekendtgørelse af ILO-konvention af 14. juni 2007 om arbejdsforhold i fiskerisektoren

BKI nr. 10 af 23.11.2020: Bekendtgørelse om noteveksling af 30. maj 2007, 31. juli 2007, 12. oktober 2007, 20. februar 2019 og 4. april 2019 med Montenegro om succession i visse aftaler indgået med Jugoslavien

BKI nr. 9 af 11.11.2020: Bekendtgørelse af aftale af 11. maj 2017 om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde

BKI nr. 8 af 29.09.2020: Bekendtgørelse af aftale af 25. april 2019 med Norge om transport af norsk gas i rørledning fra Europipe II til Danmark

BKI nr. 7 af 29.09.2020: Bekendtgørelse af aftale af 11. december 2018 med Polen vedrørende Baltic Pipe-projektet

BKI nr. 6 af 15.07.2020: Bekendtgørelse af aftale af 24. september 2019 med Verdensbanken om status, immuniteter og privilegier for Verdensbankens medarbejdere, som skal arbejde i det fælles Verdensbank-UNHCR datacenter

Ulandsbistand

Bet. nr. 1252/1993: Danmarks internationale indsats

Bet. nr. 1006/1984: Statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene

Bet. nr. 958/1982: Principperne for den danske bistand til udviklingslandene (Bilag)

Bet. nr. 565/1970: Danmarks samarbejde med udviklingslandene

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20