International ret

Andre landes ret

Folkeret

Komparativ ret

International arbejdsret

International handel

International køberet

International privatret

International procesret

International skatteret

International strafferet

International voldgift

Internationale ægteskabssager

Verdensbanken


Verdensbanken

Retsregler

BKI nr. 6 af 15.07.2020: Bekendtgørelse af aftale af 24. september 2019 med Verdensbanken om status, immuniteter og privilegier for Verdensbankens medarbejdere, som skal arbejde i det fælles Verdensbank-UNHCR datacenter

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20