Revision og regnskab

Bøger

Bogføring

Due diligence

God revisorskik

FSR - Danske revisorer

Miljøregnskaber

Regnskaber

Revision

Revisorlovgivningen

Revisornævnet

Revisors erklæringer

Revisortilsynet - kvalitetskontrol

Revisoruddannelsen

Revisoransvar

Udøvelse af revisorvirksomhed

Videnregnskaber


Bøger

Bernhard Gomard: Revisors stilling i retlig belysning, 1979, 116 sider, Munksgårds Forlag. Anmeldt af Hans Fischer-Møller i UfR 1980 B.88-92.

Mogens Christensen og Lars Bo Langsted: Revisorer, lovene om statsautoriserede og registrerede revisorer med kommentarer, 1. udg., 1990, GadJura. Anmeldt af Carsten Fode i UfR 1991 B.239-248.

KPMG C. Jespersen: Significant differences between accounting principles in the US, the UK and Denmark, 1993, FSR.

Tim Kjær Hansen og Peer Slipsager: Etik og revisorer, 1995, FSR. Anmeldt af Søren Bjerre-Nielsen i R&R nr. 8/1995 p. 63-64.

Morten Damgaard Møller: Going concern - en regnskabsforudsætning i revisionsmæssigt perspektiv, 1995, FSR. Anmeldt af Jørgen Dissing i R&R nr. 2/1996 p. 57-58.

Lars Bo Langsted, Mogens Christensen, Torben Haaning og Anne Loft (red.): Revision - koncept & teori. FSR 1996. Anmeldt af Teddy Wivel i R&R nr. 2/1997 p.38-43.

Anne Loft (red): Revision: Funktion og vision. Festskrift for Robert Sloth Pedersen, 1996, Foreningen af Yngre Revisorer.

Filip Cassel: Den reviderade revisorrollen. En oren berättelse, 1996, Nerenius & Santerus Förlag. Anmeldt af Rolf Elm-Larsen i INSPI nr. 3/1998 p. 20-21.

Revisors lovsamling - 1996, udgivet af Foreningen af Yngre Revisorer. Anmeldt af Arne Nielsen i INSPI nr. 3/1997 p. 9.

Olaf Hasselager, Aksel Runge Johansen og Niels Anker Ring: Revisorlovgivningen med kommentarer, 2. udg. 1997, 716 sider, FSR. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1997 B.194 og af Kim Füchsel og Torben Haaning i R&R nr. 6/1997 p. 40-43. Se også Carsten Fodes anmeldelse af 1. udgaven i UfR 1991 B.239-248.

Rolf Elm-Larsen, Peter Christensen, Jan Christensen, Peter Meisner Sørensen, Poul Christensen og Svend Thye: Offentlig revision - struktur og funktion, 1997, FSR, 144 sider, kr. 285 ekskl. moms

Revisorkalenderen 2000, Revifora.

Mogens Christensen, Lars Bo Langsted, Anne Loft og Kim Füchsel: Revision - koncept & teori, 2. udg., okt. 2000, 820 sider, Thomson.

Henrik Lyhne og Søren Schulz: Revisor på arbejde - Jura for revisorer, 1. udg. dec. 2002, 186 sider,  Thomson.

Jens Kristian Elkjær-Larsen: Troværdighed til revision, 1. udg., dec. 2002, 200 sider, Thomson.

Anders Bisgaard: Revisor på arbejde - personlige regnskaber, 1. udg., dec. 2002, 192 sider, Thomson.

Henry Heiberg og Kim A. Junk: Revisor på arbejde - budgettering, 1. udg., 2003, 117 sider, Thomson

FSR: Revisorhåndbogen 2003, 2 bind, Thomson.

FSR blå faglige notater - April 2004, 1. udg., juni 2004, 177 sider, Thomson

Brian Benjamin Staalkjær: Revisionskomitéers rolle - i et Corporate Governance perspektiv, 1. udg. juli 2005, 133 sider, Thomson

FSR: Revision - Revisionsstandarder, Revisionsvejledninger, Revisionsudtalelser, januar 2008, 840 sider, Forlaget Thomson.

Jakob Korshøj: Revisors rolle i relation til earnings management, 1. udg., mar. 2010, 139 sider, Thomson Reuters

Maria Bloch Christensen, Rikke Holmslykke Kristensen og Bent Warming-Rasmussen: Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis, 2. udg., jan. 2015, 158 sider, Karnov Group

Revisorhåndbogen 2016 - Regnskab,  aug. 2016, 1246 sider, Karnov Group

Revisorhåndbogen 2016 - Revision,  aug. 2016, 1246 sider, Karnov Group

Revisorhåndbogen 2017 - Regnskab,  aug. 2017, 1246 sider, Karnov Group

Revisorhåndbogen 2017 - Revision,  aug. 2017, 1246 sider, Karnov Group

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen RevisorManual '17.2', aug. 2017, 149 sider, Karnov Group

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen RevisorManual '18.1', feb. 2018, 140 sider, Karnov Group

Bent Warming-Rasmussen, Jesper Marquart, Jesper Raalskov, John Wiingaard: Controllerfunktionen - Forebyggelse og håndtering af divergerende rolleforventninger og rollestress. 1. udg. 2018, 130 sider, Karnov Group

Kim Fuchsel, Peter Garth, Lars Bo Langsted, Peter Krogh Olesen og Jens Skovby: Revisor, Regulering & Rapportering, 4. udg., dec. 2017, 443 sider, Karnov Group.

Lars Kiertzner: Når revisor »sladrer« - særlige rapporteringsforpligtelser. Ledelsesansvar og bogføringslovgivning, Hvidvask og finansiering af terrorisme, Grovere formueforbrydelser, Andre rapporteringsforpligtelser. 1. udg., sep 2018, 195 sider, Karnov Group

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen RevisorManual '19.1', feb. 2019, 140 sider, Karnov Group

Revisorhåndbogen 2019 - Regnskab,  aug. 2019, 1246 sider, Karnov Group

Revisorhåndbogen 2019 - Revision,  aug. 2017, 1246 sider, Karnov Group

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen RevisorManual '19.2', sep. 2019, 140 sider, Karnov Group

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen RevisorManual '20.1', feb. 2020, 140 sider, Karnov Group

God revisorskik

Vejledning nr. 929 af 29.11.1998 om god revisionsskik.

Mogens Christensen: Responsumsamling 2005, 3. udg., august  2005,  321 sider, Forlaget Thomson

Bent Warming-Rasmussen i INSPI nr. 12/1996 p. 33-38: God revisoradfærd. Et spørgsmål om regulering eller moral og etik?

Lars Bo Langsted i Revisorbladet nr. 4/1996 p. 15-18: Revisionspligt i relation til økonomisk kriminalitet.

Aksel Runge Johansen i R&R nr. 11/1996 p.34-43: Nordisk Fjer-sagen - en foreløbig kommentar.

Bent Warming-Rasmussen i INSPI nr. 1/1997 p. 29-37: God revisoradfærd. Et spørgsmål om regulering eller moral og etik?

Lene Lindrup-Nielsen og Anja Krag Kristensen i INSPI nr. 11/1997 p. 10-17: Revisors rolle og ansvar - i forbindelse med økonomisk kriminalitet. (om Kronebanken, Jydekompagniet, C& G Banken, 6. juli banken og Thestrup-sagen).

Jørgen Peter Bærentsen i INSPI nr. 1/1999 p. 16-24: Responsumudvalget - foreningen af statsautoriserede revisorer.

Kurt Gimsing i SR-Skat nr. 2/1999 p. 191-195: Revisionsfirmaernes etik ved skatterådgivning.

Jørgen Peter Bærentsen i R&R nr. 6/2000 p. 5: Responsumudvalget - 75 års jubilæum.

Claus Pio Petersen og René Ringer Dethlefsen i RevisionsOrientering 2004 A.1.2: Responsumudvalget under FSR og dets afgivelse af responsa. Anmeldt af Jens Gielstrup i INSPI nr. 4/2004 p. 32-33.

INSPI nr. 4/2004 p. 35: RevisionsOrientering - et arbejdende udvalg med visioner.

Flemming Houge Nielsen i Danske Revisorer nr. 2/2005 p. 6-8: Alle revisionsvirksomheder overholder endnu ikke kravene til kvalitetsstyring.

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 2/2005 p. 26-27: Få styr på dokumentationen.

Niels J. Sørensen i Danske Revisorer nr. 3/2005 p. 6-9: Revisors erklæringer og kvalitetsstyring/kontrol.

Mogens Olsen i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 5: Har du råd til at lade være?

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 20: Lad fornuften sikre kvaliteten.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 22-23: Tredje gang bliver lykkens gang.

Lars Økjær Jørgensen i ADV nr. 4/2006 p. 26: Advokat-Revisor idømt bøde.

Christel Maria Thousing i Danske Revisorer nr. 2/2006 p. 6-10: Alle revisionsvirksomheder overholder fortsat ikke kravene til kvalitetsstyring.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 6-8: Gode intentioner er ikke længere nok.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 28: Rygraden lagres på harddisken.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 28-29: Fordele overvandt startbesvær

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 29: Genvejen til samarbejdet.

Henrik Carmel i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 30: Skyldige!

Mogens Olsen i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 5: Snyd med Revireg skal stoppes.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 3/2009 p. 8-9: Her er alle kunder utilfredse. (Om klagesagsbehandlingen ved Responsumudvalget samt råd til forebyggelse af sager.)

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 3/2009 p. 10-11: Ingen søvnløse nætter. (En registreret revisor giver sit syn på responsumsager og giver samtidig råd til forebyggelse af klagesagerne.)

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i R&R nr. 5/2013 p. 4: Der skal være gennemsigtighed om kvaliteten af revisors arbejde (Lederen beretter om kampagnen ”synlig kvalitet”, der har til formål at halvere sagerne i Revisionsnævnet).

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 2/2013 p. 4: Når troværdighed tæller (Lederen behandler kvaliteten i revisorbranchen og foreningens mål om at halvere sagerne i Revisornævnet).

Henrik Wellejus i Signatur nr. 2/2013 p. 54: Spids blyanten (Artiklen omhandler klagerne i Revisionsnævnet).

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 3/2013 p. 4: Når troværdighed tæller (Lederen gennemgår troværdighedens betydning for revisorbranchen).

Claus Bonde Hansen og Rene Hermann Rasmussen i R&R nr. 8/2018 p. 16-25: Responsumudvalget og udvalgte afgørelser

 Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 6/2019 p. 4: Leder - Indsats mod økonomisk kriminalitet: Behov for skærpelser, men uden at sætte retssikkerheden over styr

 Thomas Krath Jørgensen i R&R nr. 6/2019 p. 14-17: Den faglige rubrik - Etiske Regler: Ny struktur og bedre vejledning - gælder fra 15. juni 2019

 Henrik Barner Christiansen og Vibeke Sylvest i R&R nr. 5/2020 p. 14-16: Et etisk dilemma Kontante betalinger

FSR - Danske revisorer

Merete Leth i Danske Revisorer nr. 4/2008 p. 4: Tak for valget. (Den nye formand for Foreningen Danske Revisorer præsenterer sig selv og omtaler afgående og nye bestyrelsesmedlemmer samt udfordringer.)

Lisbeth Højvang i Danske Revisorer nr. 4/2008 p. 14-15: Generalforsamling 24. september 2008. (Om FDR's generalforsamling, herunder omtale af hovedpunkter på dagsordenen.)

Tina Berggren Smidt i R&R nr. 6/2008 p. 10: Ny formand for FSR. (Præsentation af den nye formand Kurt Gimsing og hans mærkesager. Tillige benævnelse af FSR's nye bestyrelse.)

Tina Berggren Smidt i R&R nr. 6/2008 p. 11-12: FSR's revisorkonference 2008. (Om debat vedrørende revision for mindre virksomheder, standarder, kommunikation, fremtiden og rekruttering.)

Merete Leth i Danske Revisorer nr. 2/2009 p. 4: Ny direktør i FDR. (Omtale af den tidligere og den nye direktør.)

John Bygholm i R&R nr. 10/2015 p. 12: Mindeord Niels Ebbe Andersen

Charlotte Jepsen og Liselotte Bang i  R&R nr. 11 /2015 p. 14-18: Orden i eget hus FSR – danske revisorer er med vedtægtsændringer, der stiller krav til revisorerne, selv gået i front for at sikre, at der også fremover sættes lighedstegn mellem revisorer og kvalitet

Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 7/2017 p. 4: Leder - Det er når det bliver svært, at nye ideer opstår

 Brian Adrian Wessel og Lars Kiertzner i R&R nr. 12/2018 p. 14-15: Den faglige rubrik - Hvornår er revisor dataansvarlig respektive databehandler?

Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 3/2016 p. 4: Den kommende sæson: Omfattende reformer og en ny virkelighed i raketfart.

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 4/2017 p. 4: Grib mulighederne med ny teknologi

Jan Wie i Signatur nr. 4/2017 p. 12-14: De fremtidige revisorydelser - Interview med formanden for FSR Peter Gath

Jesper Hansen og Lars Kiertzner i R&R nr. 7/2018 p. 14-15:  Et etisk dilemma - Tip om svindel

 Carsten Collin og Lars Kiertzner i R&R nr. 3/2019 p. 14-15: Et etisk dilemma - En åbenlys fejl - opfølgning på dilemmaet fra november

Henrik Houborg i Signatur nr. 3/2018 p. 44-46: CaseWare i Clouden

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 4/2018 p. 4: Et slag for kvaliteten.

Anders Birch Breuning i Signatur nr. 4/2018 p. 14-15: Kvaliteten er god - sådan bliver den bedre

Vibeke Sylvest i Signatur nr. 4/2018 p. 16-19: Nye krav til kvalitetsstyrring med fokus på ledelse, risikovurdering, overvågning og kommunikation på vej.

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 1/2019 p. 4: Når troværdigheden tæller

Sara Sayk i Signatur nr. 1/2019 p. 8: Særlig indsats over for SMV-segmentet giver flere medlemsfordele

Nikolaj Johannes Stock i Signatur nr. 1/2019 p. 14-15: Dataetik til revision

Charlotte Jepsen Signatur nr. 2/2019 p. 4: Ledelsesopgaven er mere kompleks end som så

 Lars Kiertzner i R&R nr. 5/2019 p. 16-17: Et etisk dilemma - Lønservice fra vugge til grav

 Henning K. Nielsen og Thomas Krath Jørgensen i R&R nr. 9/2019 p. 16-17: Et etisk dilemma - Revisor for en "bestyrelsesven"

 Anders Duedahl-Olesen og Thomas Krath Jørgensen i R&R nr. 11/2019 p. 16-17: Et etisk dilemma: To kunder med tabstruet mellemværende

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 3/2019 p.4: Tillid kommer ikke af sig selv

Sara Sayk i Signatur nr. 3/2019 p. 6-7: Nyt revisornetværk skal styrke SMV-indsatsen

Charlotte Jepsen Signatur nr. 4/2019 p. 4: Klima og Miljø rykker op på den politiske dagsorden og ind i virksomhedernes regnslab.

Sara Sayk i Signatur nr. 4/2019 p. 8-10: SMV indsatsen -tre nye medlemsfordele

Claus Andersen i Signatur nr. 4/2019 p. 36-38: ISO 27701 introduktion og praktisk anvendelse

Christina Yoon Petersen i Signatur nr. 4/2019 p. 56-57: Det runde portræt - Syede rød bomuldstrød i grønne bogføringsark - Richardt Biger Andersen

 Torben Johansen og Thomas Krath Jørgensen i R&R nr. 1/2020 p. 52-57: Ønske Danske årsrapporter og erhvervsdata af høj kvalitet

Charlotte Jepsen i Signatur nr.1/2020 p. 4: Revisor er garant for ordentlighed og pålidelighed

Marianne Bom i Signatur i nr.1/2020 p. 9-12: Danske erhverv og FSR - danske revisorer fejrer sølvbryllup

Christina Yoon Petersen i Signatur nr. 1/2020 p. 22-23: initiativ kaster lys over miljø-og klimapåvirkning

Lone Schrøder Jeppesen i Signatur nr. 1/2020 p. 44-46: Vejen til værdifuldt netværk

Martin Høgh i Signatur nr. 1/2020 p. 47: FSR revisornetværk - resultater indtil nu

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 2/2020 p. 4: En sort svane landede midt i statussæsonen

Sara Sayk i Signatur nr. 2/2020 p. 8: SMV-indsatsen 2020 er coronaramt.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

14-02-20