Erhvervsret

Virksomhedsledelse

Bøger

Artikler


Bøger

Jørn Jespersen, Bøje Larsen, Preben Melander og Christian S. Nissen: Ledelse i Danmark - Anklage og forsvar, 1. udg., nov. 2001, 240 sider, DJØF

Bernhard Gomard, Ole Koefod og Claus Müller: Ejer - Leder - Ejerleder - Ejerledede virksomheder - en rapport, 1. udg. nov. 2002, 96 sider, DJØF

Martin Eberhard & Karl-Johan Vibits: Ny i lederjobbet og hva' så? - praktiske erfaringer og gode råd, 1. udg., dec. 2002, 184 sider, DJØF.

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen (red.): Videnledelse - Et praksisfelt under etablering, 1. udg., marts 2003, 275 sider, DJØF.

Birgit Jespersen og Tage Skjøtt-Larsen: Supply Chain Management. Et strategisk ledelseskoncept, 2. udg., 2003, 160 sider, Thomson.

Henrik W. Bendix & Anders Harbo: Videnledelse i praksis - en brugsbog, 1. udg., aug. 2004, 275 sider, DJØF

Yvonne Due Billing: Ledere under forandring? - om kvinder og identitet i chefjobs, 1. udg. okt. 2005, 224 sider, DJØF

Jørn Hansen, Per Walther Nielsen, Preben Schou & Erik Schäfer: Magtskifte i topledelsen, 1. udg. nov. 2005, 314 sider, DJØF

Annemette Digmann og Tom Mårup (red.): Ledelse med udsigt Nye horisonter via nye metoder, 1. udg. jan. 2006, 328 sider, DJØF

Jørn Lund og Kim Tange: Ledelse for praktikere, 1. udg., 2005, 254 s., Gyldendals forlag. Anm. af Jens Overgaard Nielsen i Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 30.

Claus Arboe-Rasmussen, Peter Heering og Clavs Olsen: Født til ledelse eller lidelse?, 1. udg., dec 2007. 120 sider, DJØF

Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab, 1. udg., 2004, 279 s., Børsens forlag. Anm. af Allan Ohms i ADV nr. 1/2006 p. 30-31

Mette Lindegaard Attrup & John Ryding Olsson: Power i projekter og portefølje, 2. udg., 208, 437 sider, DJØF

Erik Johnsen: Lederi på dansk, 1. udg., nov. 2008, 132 sider, DJØF

Richard Ledborg Hansen, Jan Toftholm Andersen & Claus Valentiner: Balanceret lederskab Fra vision til virkelighed, 1. udg., jan. 2009, 281 sider, DJØF

Preben Melander: Lean med lederskab. Fra systematisk produktivitetsjagt til forankret innovationskultur, 1. udg., april 2009, 496 sider, DJØF

Per Darmer, Birgit Jordansen, Jens Astrup Madsen og Johannes Thomsen: Paradigmer i praksis Anvendelse af metoder til studie af organisationer og ledelsesprocesser, 1. udg., jan. 2010, 512 sider, DJØF

Preben Overgaard: Ledelse af udenlandske datterselskaber. Danske erfaringer fra Rockwool Koncernen, 1. udg., 2009, 280 sider, DJØF

Kaj Ørnfeldt Clausen: Dansk industriledelse. Udviklingstendenser og systemskift gennem det 20. århundrede, 1. udg., april 2010, 216 sider, DJØF

Tobias Dam Hede: Coaching. Samtalekunst og ledelsesdisciplin, 1. udg., aug. 2010, 297 sider, Samfundslitteratur

Preben Melander: Styring gennem lederskab - nye perspektiver og ideer for fremtidens værdiskabelse og kriseledelse, 1. udg., nov. 2010, 172 sider, DJØF

Morten Jakobsen (red.), Inga-Lill Johansson (red.) og Hanne Nørreklit (red.): An Actor's Approach to Management. Conceptual framework and company practices, 1. udg., feb. 2011, 168 sider, DJØF.

Jørn Hansen, Knud Erik Nielsen, Per Walther Nielsen, Preben Schou og Erik Schäfer: Veje til topledelse, 1. udg., april 2011, 226 sider, DJØF

Preben Kjær, Barbara Borre Lange, Peter Loft, Thomas Møller Thomsen og Anna Vinding: Ledelse af kommunikation. Erfaringer fra kommunikationsledelse i praksis, 1. udg., juni 2011, 117 sider, DJØF.

Peter Lynggård: Risikoledelse og risikostyring, 1. udg., aug. 2011, 131 sider, DJØF

Ledelseskommunikation, 1. udg. sept. 2012, 398 sider, DJØF

Kim Gørtz og Mette Mejlhede: Forstandig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler, 1. udg., nov. 2012, 260 sider, DJØF

Preben Melander: Lederskabsreformationen, 1. udg., 2012, 368 sider, DJØF

Henry Larsen og Henrik Holt Larsen: Mening i forandring. Komplekse interaktioner i arbejdslivet, 1. udg., nov. 2013, 192 sider, DJØF

Eva Panum: Forandringsledelse og kommunikation, 1. udg., nov. 2013, 336 sider, DJØF

Kim Gørtz og Mette Mejlhede: Frivillig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler, 1. udg., 2013, 320 sider, DJØF

Annette Franck: Modarbejder eller medarbejder. Forandringskommunikation skaber samarbejde, 1. udg., sep. 2014, 173 sider , DJØF

Kim Gørtz og Mette Mejlhede: Forskellig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler, 1. udg., nov. 2014, 312 sider, DJØF

Camilla Sløk: Blod, sved og tårer - om ansvar og skyld i ledelse, 1. udg., dec. 2014, 113 sider, DJØF

Sejr Meldgaard: Tvivl Magt Æstetik. Samtaler, refleksioner og fortællinger om ledelse, 1. udg., feb. 2015, 397 sider, DJØF.

Lotte Bøjer & Tune Hein: Strategisk handlekraft i 3D - Succes med eksekvering af strategier, 1. udg., 2015, 194 sider, DJØF

Chris Grew & Bjarne Nybo Jensen: Limbisk lederskab. Personlig udvikling gennem dine ubevidste ressourcer, 1. udg., marts 2015, 204 sider, DJØF

Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Jesper Poulsen, Kasper Wittrup og Vicki Juel Isaksen: Ledelse - hele historien, 1. udg., juni 2015, 440 sider, Systime

Peter Beyer: Værdibaseret ledelse. Den ældste vin på den nyeste flaske, 4. udg., aug. 2015, 230 sider, Karnov Group

Annette Klausen Bengtsson: At lede opad - få succes med din chef, 1. udg., okt. 2015, 242 sider, DJØF

Jørgen Lægaard & Elmer Fly Steensen: Strategi med succes, 1. udg., 2016, 397 sider, DJØF

Anders Drejer & Jakob Blok Grabow: Fast Forward Strategi - En moderne og nødvendig opfattelse af strategi!, 1. udg. 2016, 240 sider, DJØF

Anne-Marie Thalund og Lis Vibeke Kristensen: Den nye leder, 1. udg, 2015, 192 sider, DJØF

Sally Khallash og Brian Kaasner Kristiansen: Beslutningsstrategi. Adfærdsøkonomi som katalysator for vækst, 1. udg., nov. 2016, 312 sider, DJØF

Finn Havaleschka: Den generøse leder, 2017, 195 sider, Forlaget Trykværket

Kristian Sørensen: International projektledelse, 1. udg., nov. 2017, 510 sider, DJØF

Helle Hedegaard Hein: Ledetråde - Meningsskabende værdiledelse, 1. udg., 2018, 185 sider, DJØF

Tina Øllgaard Bentzen: Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer, 1. udg., 2018, 190 sider, DJØF

Jan Heiberg Johansen: Paradoksledelse - Jagten på værdi i kompleksitet, 1. udg., 2018, 214 sider, DJØF

Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid: Den undersøgende leder -metoder til dataindsamling og dataanvendelse, 2. udg., 2018, 210 sider, Samfundslitteratur

Marianne Wolff Lundholt og Anette Uldall: Ledelseskommunikation, 1. udg., 2018, 167 sider, Samfundslitteratur

Frode Boye Andersen: Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner, 1. udg., 2018, 265 sider Samfundslitteratur

John Ryding Olsson og Mette Lindegaard Attrup: Power in Projects, Programs and Portfolios. Achieve project excellence and create change with strategic impact, 4. udg., sept. 2019, 466 sider, DJØF

Pia Bramming og Vibeke Andersen: Selvledende organisering, 1. udg., maj 2019, 240 sider, Samfundslitteratur

Sverri Hammer og James Høpner Meningsskabelse: Organisering og ledelse, 2. udg, 2019, 283 sider Samfundslitteratur

Lonni Hall: Affektiv ledelse, 1. udg., 2019, 120 sider, Samfundslitteratur   

 Dag Ingvar Jacobsen: Organisationsændringer og forandringsledelse, 3. udg., 297 sider, 2019 Samfundslitteratur

David Budtz Pedersen, Kristian Martiny, Alfred Birkegaard og Jakob Wested: Kollaboration, 1. udg., 217 sider, 2019, Samfundslitteratur

Sverri Hammer og Mette Elting: Ledelse, organisering og strategisering - Organisation, udvikling og samskabelse. 3. udg., 381 sider, 2019, Samfundslitteratur

 Jens Holmgren og Christina Nüssler: Strategisk ledelse for offentlige ledere, okt 2019, 230 sider, Samfundslitteratur

 Bjarne Stark: Dialogisk ledelse, 1. udg., dec 2019, 150 sider, Samfundslitteratur

Claus Elmholt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard: Ledelsespsykolog, 2. udg., 2019, 272 sider, Samfundslitteratir

Artikler

1989

1995

1998

1999

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1989

Allan Ohms i ADV 1989.490-493: Virksomhedsledelse. Noget for advokater? (Omtale af kursus om virksomhedsledelse nov. 1989)

1995

Klaus Frederiksen i R&R nr. 12/1995 p. 31-40: Miljøledelse - ny vin på gamle flasker.

1998

Anker Nielsen, Lars Frydendahl Clausen og Esben Thorbjørnsen i R&R nr. 8/1998 p. 33-39: Forandringsledelse - hvordan du kommer fra her til der ...!

1999

Hans Mikkelsen i INSPI nr. 3/1999 p. 32-37: Ledelse af projekter

2001

Tina Mollerup Laigaard i INSPI nr. 11/2001 p. 58: Ledelse på dagsordenen.

2002

Uffe Ankeraa og Peter Beyer i R&R nr. 11/2003 p. 36-41: Værdibaseret ledelse.

2004

Christian Leth i INSPI nr. 2/2004 p. 16-17: Ledelse og ledere.

Lars Goldschmidt i R&R nr. 8/2004 p. 62-73: Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående.

2005

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 4/2005 p. 17-19: GODE LEDERE kommunikerer godt.

Thomas Riise Johansen i INSPI nr. 10/2005 p. 34-38: Reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 2/2005 p. 6-9: At lede lykkeligt…

2006

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 28-29: Ledere kan overhales af egen succes. (Interview med Steen Hildebrandt)

2007

Steen Hildebrandt i Danske Revisorer nr. 1/2007 p. 8-11: Ledelse. (Artiklen handler om ledelsen opgaver i at formulere mål og vælge veje.)

2009

Bent Jørgensen og Philip Marker Deichmann i R&R nr. 2/2009 p. 14-17: Ledelse i krisetid. (Om de områder ledelsen bør være særligt fokuseret på under krisen.)

Jørgen Høg i Danske Revisorer nr. 4/2009 p. 14-15: Den gode sparringspartner. (Professor Mette Neville vurderer bestyrelsers betydning i små og mellemstore virksomheder, herunder behovet for tilpasning.)

2010

Björn Kristiansson i NTS nr. 3-4/2010 p. 51-61: Svensk kod för bolagsstyrning 2011 (Gennemgang af de seneste ændringer i regelsamlingen for selskabsledelse (den svenske kod)).

Paul Krüger Andersen i NTS nr. 3-4/2010 p. 62-73: De danske anbefalinger for god selskabsledelse 2010 (Gennemgang af de væsentligste ændringer af 2010-revisionen af anbefalinger for god selskabsledelse).

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 1/2010 p. 26-27: Ledelse er en svær ting. (Om udfordringer og forventninger.)

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 26-27: Den afgørende faktor for god ledelse. (Konsulent definerer god ledelse.)

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 20-21: Kontrol hindrer vækst. (Samtale med professor om barrierer for vækst i små og mellemstore virksomheder. Om sondringen mellem forskellige typer af virksomhedsejere, bestyrelsesarbejde mv.)

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 22-23: Kontrolgen – kendt fænomen. + Guide: Når ejeren er kontrolfreak. (Samtale med revisorer om behovet for uddelegering.)

2011

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 9/2011 p. 12-24: Ledelse på flaske? (Et interview med Carlsberg Danmarks administrerende direktør Jesper Jørgensen angående Carlsberg Danmarks strategiske, ledelsesmæssige og kulturelle udvikling indenfor de sidste par år).

2012

Vivian A. Voldgaard i INSPI nr. 1/2012 p. 16-18: Få skærpet strategien med EBIT-ledelse (En vurdering af et projekt om EBIT-ledelse, hvor man ved ca. 30 nøgletal fordelt på fire overordnede områder får større overblik over virksomhedens potentialer).

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 2/2012 p. 12-20: Arla (Et interview med administrerende direktør fra Arla Foods, Peder Tuborgh, om de konkrete ledelsesemner Arla er optaget af. Som stikord herfor angives: LEAD – som handler om at have teknisk førerskab, SENSE – som handler om at forstå kontekst og CREATE – der handler om at udvikle).

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 4/2012 p. 52-61: Ledelse i videnvirksomheder (Interview med CBS's nye rektor Per Holten-Andersen om en række centrale emner angående CBS (under overskriften ”teori møder praksis” kommer der en række interviews med andre ledere))

Niels Sørensen i Signatur nr. 2/2012 p. 22-23: Partnere kan uddelegere alt – undtagen ledelse (Interview med ledelseskonsulent Pia Palm, der giver gode råd om ledelse).

Niels Sørensen i Signatur nr. 2/2012 p. 24-25: Alle partnere har lederansvar (Korte portrætter af direktørerne for revisionsfirmaerne Beierholm og Christensen Kjærulff, der fortæller om lederansvar).

Jan Wie i Signatur nr. 3/2012 p. 20-21: Søren Bjerre-Nielsen – Jeg savner fra tid til anden adrenalinsuset (Et portræt af bestyrelsesformanden for Nationalbanken Søren Bjerre-Nielsen).

2013

Pernille Nørkær i NTS nr. 1-2/2013 p. 76-79: Nye regler om udarbejdelse af måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen (Artiklen beskriver de nye regler for kønssammensætningen i ledelsen i lov nr. 1383 af 23.12.2012 samt lov nr. 1288 af 19.12.2012).

Anni Haraszuk i R&R nr. 2/2013 p. 12-20: Forretningsmodel i SMV segmentet i et globalt perspektiv (Et interview med det danske iværksætter-team CEO Christian Olsen og Vice President Louise Irgens fra Dot Dot A/S. (Artiklen er den første i en række med fokus på ledelsesmæssige problemstillinger i SMV segmentet)).

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 2/2013 p. 22-30: Ledelse i en brydningstid (Et interview med koncernchef Peter Engberg Jensen fra Nykredit der giver en branchediagnose, samt fortæller om, hvordan det er at bedrive ledelse i en brydningstid).

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 2/2013 p. 52-53: Hvorfor skulle jeg ville ledes af dig? (Et interview med psykolog Mirja Olesen om generationskonflikt i ledelsen).

Maria Præst i Signatur nr. 3/2013 p. 54: Dit mindset afgør, om du får succes (Et interview med Michael Hansen, mindset trainer og tidligere professionel golfspiller, angående ledelse).

Isa Lindbæk i Signatur nr. 4/2013 p. 24-26: Har du en topleders DNA? (Et interview med Richard Jolly fra London Business School om 6 evner for en ledelsesmodel).

2014

Andreas Bernhard Kirk i ET nr. 1/2014 p. 69-81: Forholdsregler til sikring af overholdelse af straffelovgivning og regulering på bestikkelses- og korruptionsområdet samt betydningen deraf (Med henvisning til US Foreign Corrupt Practises Act og UK Bribery Act undersøger artiklen betydningen af tilstedeværelsen af interne compliance-regler og hvilke forholdsregler danske virksomheder bør implementere).

Kristian Lysholt, Igor Taflev og Caspar Rose i ET nr. 4/2014 p. 331-345: Analyse af kontraktrummet for ledelsesaflønning i børsnoterede selskaber – har man skabt en Pandoras æske? (Artiklen analyserer ledelsens aflønning i børsnoterede selskaber med særligt henblik på de finansielle virksomheder på baggrund af de mange indgreb, der er kommet efter finanskrisen).

Søren Blem Bach i Signatur nr. 1/2014 p. 56-58: Hvordan navigerer generation Y i den nye virkelighed? (Artiklen beskriver generation Y (født mellem 1980-1994 i den vestlige verden), deres forventninger og hvordan de imødekommes).

Heidi Fjeldsted i Signatur nr. 4/2014 p. 18-19: Tre tips du bør kende som ny leder (Et interview med Mathias Hovind, VP Client Engagement i Mannaz, om omstillingen fra medarbejder til leder).

Anne Marx Lorenzen i Signatur nr. 4/2014 p. 44-45: Jeg er ikke længere revisor-typen (Et interview med Benny D. Loft, CFO i Novozymes, angående skiftet fra revisor til CFO).

2015

Catherine Berney i Signatur nr. 1/2015 p. 44-45: Tre trin til visdom - skab en meningsfuld organisation

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 2/2015 p. 46-48: Innovationsledelse - sådan gør du!

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 3/2015 p. 50-52: Derfor slår organisationsændringer fejl

Michael Hansen i Signatur nr. 3/2015 p. 58-59: Sådan skaber du et "Dream Team"

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 4/2015 p. 44-45: Forandring taler to sprog. Hører du dem begge?

2016

Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2016 p. 4-13: Leder - Revisorernes rolle er at skabe tillid og troværdighed.

Jens Skou Olsen i R&R nr. 12/2016 p. 30-39: Når ledelse strikker sig selv: ledelsesrelationer i klingende samspil

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 1/2016 p. 44-46: Facilitering. Fremtidens vigtigste lederkompetence?

Isa Lindbæk i Signatur nr. 2/2016 p. 24-25: Ledelse i 2016. Har du de rigtige kompetencer?

2017

Kristian Koktvedgaard, Richard B. Larsen og Brian Adrian Wessel i R&R nr. 9/2017 p. 22-35: Rapportering om kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Rasmus Thy Grøn og Claus Elmholdt i Signatur nr. 3/2017 p. 22-26: Sådan udvikler man effektive ledrgrupper i partnerdrevne virksomheder.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

15-03-20